Pariterapia Iisalmessa

Pariterapiassa käsitellään erilaisia parisuhteeseen liittyviä ongelmia ja asioita tai yhteisiä elämän vaikeuksia. Tavoitteena on toimivampi ja tyytyväisempi suhde sekä keskinäinen vuorovaikutus. Asioiden puhuminen avoimesti ulkopuolisen puolueettoman terapeutin kanssa, auttaa tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta ja yleensä lisää myös kykyä ajatella asioita myös toisen kannalta. Jo puhumisen aloittaminen kahdestaan voi olla vaikeaa kun parisuhde on ”jumissa”. Käyntimäärät vaihtelevat asiakkaiden tarpeista riippuen ja voivat olla luonteeltaan selvitteleviä yksittäisiäkin käyntejä, tai terapia voidaan sopia toteutettavaksi tietyllä käyntimäärällä yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin pyrkimiseksi.

Perhekäynnit

Erilaisissa perhetilanteen vaikeuksissa, kuten perheen kriiseissä, mielenterveysongelmissa tai muissa vaikeissa perhetilanteissa, voidaan perheelle sopia selvittelykäyntejä ja tarvittaessa määrämittaista perheterapiaa. Lisäksi Kela myöntää perheelle/vanhemmille tukikäyntejä erikoislääkärin suosituksesta, silloin kun nuorella on yksilöterapiaa. Vaikeavammaisten ja heidän perheidensä on mahdollista saada perheterapiaa tukemaan selviytymistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää perhe- tai pariterapiasta!

Kriisihoidot

Erilaisissa elämän kriiseissä aika ei aina paranna. Ulkopuolista apua tarvitaan, jos arjen toimintakyky ei tunnu lähtevän palautumaan kriisin jälkeen, eikä pysty huolehtimaan työstä, opiskelusta ym. velvoitteista. Jatkuva paha olo, ahdistuneisuus, pitkittynyt unettomuus, lisääntynyt alkoholinkäyttö, voi viitata siihen, ettei surutyö ole päässyt normaalisti käynnistymään ja tarvitaan ulkopuolista apua surutyön käynnistämiseksi. Traumaattiset tapahtumat saattavat myös vaatia ulkopuolista ammattiapua tullakseen kunnolla käsitellyiksi. Kriisihoidoissa käyntimäärät vaihtelevat tapauskohtaisesti.