Psykoterapia Iisalmessa

Psykoterapeutti Raija Sirkka tarjoaa luotettavia psykoterapiapalveluja yli 20 vuoden kokemuksella Iisalmessa ja lähialueilla.

Psykoterapia on tavoitteellista mielenterveyden ongelman poistamiseen ja lievittämiseen sekä omien psyykkisten valmiuksien lisäämiseen liittyvää ammatillista toimintaa. Sen puitteet sovitaan yhteisessä hoitosopimuksessa. Psykoterapiaan hakeudutaan usein, kun tuntuu, ettei selviä ja jaksa jonkun asian tai tuntemuksen kanssa. Ahdistus, pitempään jatkunut paha olo, tai tunne, etteivät asiat oikein pysy hallinnassa, haittaa arjen vaatimuksesta selviytymisestä. Toimintakyky voi olla alentunut esimerkiksi masennuksen vuoksi. Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tukemana kuntoutuksena, jolloin tarvitaan erikoislääkärin suositus terapiaan ja Kelan myönteinen päätös. Psykoterapia tarjoaa paikan, ajan, tilan ja terapeutin, jonka kanssa saa käsitellä elämäänsä ja asioitaan turvallisessa terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Vaikeiden asioiden työstäminen vaatii aikaa ja sitoutumista. Lähestymistapana voidaan käyttää ratkaisukeskeistä, kognitiivista tai psykodynaamista viitekehystä ja eri perheterapian menetelmiä riippuen asiakkaan tarpeista ja terapian arvioidusta pituudesta.

Yksilöpsykoterapia aikuisille ja nuorille

Yksilöterapia perustuu yhteisesti laadittuun hoitosopimukseen. Terapia toteutetaan 1–3 kertaa viikossa. Kesto vaihtelee yhdestä kolmeen vuoteen. Kelan tukemassa psykoterapiassa tulee huomioida lähettävän tahon kuntoutussuunnitelmassa esiintuodut hoito- ja kuntoutussuositukset. Ennen terapian aloittamista tarvitaan arviokäynti yhteistyön edellytysten selvittämiseksi. Luottamuksen tunteen syntyminen, ja tunne siitä, että voi työskennellä juuri valitsemansa terapeutin kanssa, on eduksi terapian aloittamiselle. Arviokäynnin voi varata puhelimitse tai pyytää yhteydenottoa sähköpostilla. Arviokäynnillä käydään läpi terapiaa tarkemmin ja kerrotaan käytettävistä menetelmistä ja työskentelytavoista. Sekä terapeutin, että terapiaan tulijan tulee pystyä sitoutumaan terapiaan. Arviokäynnillä sitoumusta terapiaan ei ole välttämätöntä vielä tehdä, vaan asiaa voi harkita rauhassa ja kuulostella tässäkin asiassa itseään. Kohderyhmänä minulla ovat aikuiset ja nuoret henkilöt. Kelan korvauksen yksilöpsykoterapiasta ja tarkemmat perusteet voit katsoa Kelan nettisivuilta. Hintatietoja voi tiedustella minulta joko puhelimitse tai sähköpostitse.